04 - Familjen Rönström - ägare till Gunnarp

Familjen Rönström ägde Gunnarps by under 100 år.

Gunnarp tillhörde i äldre tid Korsaröd. Det vet man av en bouppteckning efter vice borgmästaren i Kristianstad, Olof Rönström (1729-1802). Han ägde förutom Fredriksberg, även Korsaröd och dit hörde Gunnarp. På den tiden omfattade byn 3 och 3/8-dels oförmedlat utsocknes frälse, som brukades av åtta bönder, vilka gjorde dagsverken i Korsaröd. Det gjorde också den torpare, som bodde i Gunnarp.

Två stora gråstensmurade längor på gården i Korsaröd vittnar ännu i dag om att Rönström var en betydande byggherre. Dessa byggnader bär årtalen 1793 och 1795.

Släkten Rönström härstammar från Röinge i Fulltofta socken. Den har haft många anknytningar till Mellby, Höörs och Tjörnarps socknar. Rådmannen och vice borgmästaren i Kristianstad, Olof Rönström, var född i Fulltofta 1729 och dog i Kristianstad 1802. Sedan änkan avlidit 1815 förrättades arvsskifte. Då erhöll sonen Peter Andreas Rönström gården Fredriksberg med därtill hörande Sösdala by, medan sonen Olof Rönström d.y. fick Korsaröd med tillhörande gårdar i Gunnarp och Sjöberga. Denne Olof Rönström d.y. född 1774 var General-Gouvernements-Sekreterare och Auditör vid Skånska Kavalleriet och fick lagmans namn, heder och värdighet den 16 mars 1802. Han behöll egendomarna till sin död på Fredriksberg 1846. Lagman Rönström, som också var riddare, var aktiv inom socknarna.

Anmärkning: Nils Månsson skriver i boken Efterskörd: “År 1836 möter vi Rönström igen på sockenstämma, denna gång gäller det prästval. Kyrkoherde Göran Libert Kytte hade avlidit den 25 maj förutnämnda år. Friherinnan Wrede på Maglö hade anhållit hos Kungl. Maj:t att själv få tillsätta präst såsom patronessa till pastoratet. Lagman Rönström var av annan mening och i en längre skrivelse till stämman förmenade friherrinnan denna rätt. Maglö säteri, skriver han, var betydligt mindre numera emot förr då patronatsrätten var gällande. Framhöll vidare att friherrinnan var ett gammalt fruntimmer och kanske tillsatte en ung präst och skulle således bestämma över prästerlig tjänst långt efter sin levnad. Han själv och de andra herremännen ägde så pass stor del av socknens jord att de skulle ha rättighet att rösta på och välja präst efter avlagda prov. Även den röstberättigade allmogen borde få välja präst. Friherrinnan hade också visat dåligt intresse för kyrkan.”

Olof Rönström d.y. dog ogift på Fredriksberg och hade inga bröstarvingar. När han dog 1846, sålde släktingarna gårdarna bl.a. till F O Kruse, som 1848 köpte Fredriksberg. Den 26 januari 1847 förvärvade sedan fanjunkaren C A Claesson förutom Korsaröd och Spångahus även Gunnarp med tillträde den 1 mars 1848. Köpeskillingen var 50 000 Riksdaler-Riksgälds. Egendomarna såldes vidare under åren 1849 och 1850.

Nästa ägare av de åtta gårdarna i Gunnarp blev ladufogden Ola Christiansson från Västerstad. Om honom kan man läsa mer under avsnitt 6. Men först kan avsnitt 5 rekommenderas för att få en bättre insikt i det laga skiftet av Gunnarp och processen som ledde dit.

Tumvantarna nedan finns på Regionmuseet i Kristianstad. De har tillhört Olof Rönström d.ä.