06 - Ola Christiansson i Gunnarp

Ola Christiansson var född 1798 i Sandby, Gryts församling i Norra Skåne. Mellan 1815 och 1820 arbetade Ola som dräng, men kom 1823 som ladufogde till Torps Sätesgård i Sörby. 1832 flyttade han till säteriet i Västerstad. Där tjänstgjorde han fram till 1849. De sista sju åren tjänstgjorde Ola under Johan Anders Lindgren, som var ägare till säteriet. Se vidare avsnitt 9, “Familjen Lindgren och Gunnarp”. Johan Anders Lindgrens dotter gifte sig med Nils Rudolf Kruse, som man kan läsa om i avsnitt 8. På det sättet fanns det ett samband mellan Ola Christiansson och familjen Kruse och man får anta att detta gjorde att Ola blev ombedd att komma till Gunnarp för att reda upp förhållandena där.

1849 flyttade alltså Ola Christiansson till Gunnarp nr 6. Han var sedan 1837 gift med Hanna Andersdotter. De hade fyra barn, Christian född 1838 och död 1839, Christian född 1839, Magnus född 1841 och Matilda född 1849.

Ola Christiansson var alltså skriven på Gunnarp 6 som åbo. Byn i övrigt var ju tom sedan 1848. Först 1850 blev det ny aktivitet, då de nya ägarna av delar av Gunnarp rev de byggnader som de förvärvat genom köpet av marken. Efter omfördelningen av marken och det laga skiftet hade Ola Christoffersson en ganska stor gård. Han uppförde ett nytt bostadshus, nuvarande Gunnarpsgården och han uppförde också nya längor för användning som stall, ladugård och loga norr om landsvägen. Bostadshuset stod klart 1859 och då var troligen också de andra byggnaderna färdiga. Ola startade också upp ett gårdstegelbruk. 1854 knöt han en tegelmästare till gården.

Ola Christiansson fick uppdrag i kommunen. 1855 utsågs han att bevaka socknens rätt vid laga skifte av Tjörnarps by. Han blev 1856 också ordförande i branstodskommittén.

Fotot ovan visar Ola Christiansson, som 1861 hade fullföljt sitt uppdrag i Gunnarp. Då flyttade han med hustru och två barn till Höörs gård, Höör nr 12. 1873 flyttade Ola Christansson och hans hustru till Höör nr 20. Han dog den 10 november 1875, 77 år gammal. Hustrun Hanna dog 1882.

Sonen Christian blev gästgivare i Kågeröd. Han dog 1905. Hans bror Magnus Christiansson blev lantbrukare i Askeröd. Han vistades omkring 1890 både i Australien och i USA. Magnus dog 1914. Dottern Matilda gifte sig med Ferdinand Johansson, som var vagnmakare i Tunneberga. Hon dog 1920.