07 - Gunnarpsgården

Gunnarpsgården byggdes alltså under tiden 1852 till 1859. Det var helt nya byggnader, även om troligen gammalt byggnadsmaterial användes där det var lämpligt. Stenar till grund är ett exempel. Ekplankor är troligen ett annat. Norr om vägen fanns det ladugård och loge. Mellan dessa byggnader gick vägen bort till tegelbruket, som på den tiden endast var ett litet gårdsbruk. Österut låg en liten byggnad, som tillhörde gården. Väster om gården låg den gamla bysmedjan, som man kan se på kartan. Man kan förmoda att det var så som gården såg ut på Kruses tid. Nils Rudolf Kruse ägde gården från 1861 till sin död 1890. Det var Kruse som kallade gården för Gunnarpsgården.

Enligt ett värderingsinstrument från 1862 fanns dessa byggnader på gården: “7. Byggnader å 2:ne ställen bestående av: på ena stället Karaktärshus av grundmurad tegel under halmtak, inrett till 8 rum och övriga husgerådsrum, 3 ladugårdshus av dels ekekorsvirke med tegel, dels ekeläkte, 1 brygghus av eke och furuplank, 4 gamla sämre byggnader; det andra stället 3 ladugårdshus av tegel med korsvirke under halmtak, alltsammans brandförsäkrat för 16 650 Rdr, bra underhållna. 8. Ett förlidet år uppfört tegelbruk med ugn till 40 000 sten, brandförsäkrat till 400 Riksdaler riksmynt.”

1879 krävdes ett nytt värderingsinstrument i och för belåning. Då fanns på egendomen följande byggnader: 1) Boningshus av tegel under sticktak, 2) Mejeri, korsvirke med tegel under sticktak, 3) Brygghus av tegel under spåntak, 4) Svinstall av tegel under spåntak, 5) Stalllänga, korsvirke med tegel under dels spån-, dels halmtak, 6) Log-länga av trä under halmtak, 7) Stallänga av korsvirke med tegel under spåntak, 8) Stathus av tegel under Spåntak, 9) Stathus av korsvirke under halmtak, 10) Loglänga, korsvirke med tegel under spåntak, 11) Kostall av tegel under sticktak och diverse mindre nödiga hus. Byggnaderna var försäkrade för 26 150 Rdr.

Under en 15-års period hade gården alltså byggts ut ordentligt.

När Kruse dog övertogs gården av Nils Johansson Widstrand, som ägde den under 7 år. Nils Johansson kom från Vinslöv men reste 1868 till Amerika. Han bodde i Phelps, Nebraska, var gift och hade två barn. Efter hustruns död flyttade Nils tillbaka till Sverige 1890 och köpte Gunnarpsgården för dollar han tjänat samman i Amerika. Efter honom kom byggmästare Per Olander och hans son John år 1897. Olanders tid finns beskriven i avsnitt 9.

John Olander satsade i första hand på tegelbruket. Många andra byggnader revs. Nedan finns ett foto som visar gården, med stora byggnader åt öster, men utan byggnaderna åt norr. I framkanten finns tegelbruket. Den lilla byggnaden norr om landsvägen var ett ishus.

Från Olanders tid finns de första foton på bostadshuset. Nedan finns några foton från början av 1900-talet. Det översta stora fotot med John Olander vid ingången är taget av Atelier Piil i Hässleholm ca 1905. Det nedre vänstra fotot visar en andra infart med det nuvarande gästhuset (då brygghus) och gårdsbyggnaderna bakom. Det nedre högra fotot visar den södra gaveln på brygghuset med ett växthus där det odlades druvor till gårdens vin.