01 - Inledning

Detta handlar om den gamla byn Gunnarp i mellersta Skåne, vid Tjörnarp norr om Höör. En by som existerade för 500 år sedan som en del av den tidens samhälle. En by som slutade att existera för lite mer än 150 år sedan.

Till höger finns ett utdrag av den Skånska Rekogniseringskartan 1812-1820 över Tjörnarps socken. Den visar kyrkan i Tjörnarp på vänstersidan ovanför sjön och de få gårdar som fanns i den nuvarande kyrkbyn. Den visar också byn Korsaröd, med en stor gård nere till höger. Men i den översta högra delen ligger den lilla byn Gunnarp, med sina åtta gårdar liggande tilsammans som var vanligt för en förtätad bystruktur på den tiden. Byn var alltså större än både Tjörnarp och Korsaröd.

Byn hade olika ägare ända sedan 1500-talet. Det var inga självägande bönder som bodde där. Det var åbo-bönder som arrenderade gårdarna av den som för tillfället ägde marken och byn. Bönderna hade heller inget att säga till om när Gunnarps marker skiftades på 1850-talet. Det var andra som bestämde. Det låg i tiden att gamla jordbruksformer skulle ersättas med nya för ökad produktivitet. Förmögna personer köpte upp hela byar och lät skifta dem. Detta hände här i Gunnarp. Om det nu var Kruse på Fredriksberg som låg bakom eller någon annan får vi nog aldrig veta. Men marken styckades i större enheter och såldes på auktion. De 80 människorna som bodde här fick flytta från sina hem och söka nytt arbete på annat håll. De gamla gårdarna, flera säkert i uselt skick, andra i “försvarligt stånd”, revs och det mesta jämnades med marken. Men Ola Christiansson, som var den som då formellt ägde Gunnarps by, behöll en stor del av marken och byggde på området, där den gamla byn en gång låg, en ny gård, kallad Gunnarpsgården. Det ser ut som ett beställnings-arbete, för två år senare, 1861, sålde Ola Christiansson gården till Nils Rudolf Kruse, son till ägaren av Fredriksberg, Lars Petter Kruse. Hans son Frans Oscar hade ungefär samtidigt skiftat Sösdala. Det var Nils Rudolf Kruse som på 1870-talet gav gården namnet Gunnarpsgården.

Marken, där byn låg, står under bevakning från Riksantikvarieämbetet. På kartan till höger visas det område i blå färg kring nuvarande Gunnarpsgården, som är betecknat som fornminne, där tidigare bebyggelselämningar kan finnas.

Området ligger vid den norra utfarten från Tjörnarps tätort.

Välkomna till en historisk rundvandring i Gunnarp.

Rundvandringen består av 14 avsnitt.     För att navigera mellan avsnitten, klicka på   Avsnitt   längst upp på högra delen av denna sida och klicka på det avsnitt du vill besöka.