09 - Familjen Lindgren och Gunnarp

Ägaren till Västerstads Säteri spelade förmodligen en central roll i spelet kring Gunnarp. Det är troligt att Lars Petter Kruse och Johan Anders Lindgren kände varandra redan på 1840-talet. Det var Lindgrens ladufogde Ola Christiansson som 1849 köpte de gamla gårdarna i Gunnarp och tillhörig mark. Och 1860 gifte sig Lars Petters son Nils Rudolf Kruse med Johan Anders dotter Elise Hildegard Lindgren, Det finns därför skäl till att se närmare på familjen Lindgren.

Johan Anders Lindgren föddes 1803 som son till fabriquer Peter Lindgren och hans hustru Brita Elisa Wickberg. Familjen Lindgren var ägare till pappersbruket i Gonarp, som låg i Näsums socken mellan Bromölla och Olofström. Gonarps pappersbruk fick sitt privilegiebrev 1796. År 1821 dog Peter Lindgren och sonen Johan Anders övertog ledningen.

Johan Lindgren gifte sig 1829 med Sophie Laurentia Holmström, född 1806 i Andrarum. De fick sju barn. Först tre söner, sedan Elise Hildegard 1837 och därefter en son och en dotter. Pappersbruket såldes och familjen flyttade 1842 söderut till Västerstad. Där köpte Johan Lindgren säteriet av “Hans Excellens, en av Rikets Herrar m.m. Högwälborne Herr Grefve Jacob Pontusson De la Gardie”. Jacob De la Gardie lät uppföra corps de logiet 1828 med ca 600 m2 boyta. Säteriet hade 2 1/8 mantal och en yta på 8 000 hektar. Byggnaden var alltså endast 14 år gammal när Johan Lindgren flyttade in med sin familj.

Anmärkning: Västerstads säteri har anor från den danska tiden och under tiden 1630-1817 ägdes gården av familjen Ramel (både Bygge-Hans och Rike-Ramel). Den ingick i ett större gårdskomplex under Löberöd.

På Västerstad fick familjen ytterligare två barn. Johan Lindgren sålde egendomen vidare 1855. Då köpte han Fredriksdals gård i Helsingborg, som också var ett storjordbruk. Och fem år senare, 1860 gifte sig dottern Elise Hildegard med Nils Rudolf Kruse och flyttade in i den då nybyggda Gunnarpsgården. Johan Lindgren kallades för Brukspatron eller Possessionat i husförhörslängderna. Hans hustru dog 1864 av tuberkulos och 1866 sålde han Fredriksdal. Dottern Sofia Alice flyttade till sin syster på Gunnarpsgården medan Johan Lindgren tillsammans med en son köpte och flyttade till Hellereds gård i Sandhults socken utanför Borås. Hellered var en sätesgård på ett mantal med kvarn och såg. Skogen bestod av 2 800 hektar. Men tre år senare sålde Johan Lindgren fastigheten igen. 

Vid årsskiftet 1869/70 flyttade Johan A Lindgren in på Gunnarpsgården hos sin dotter. Han dog på gården i september 1870.